Przepis techniczny

"Gibraltar Race"I"Alps Tourist Trophy"oznaczają Adventure Challenge

do których ma zastosowanie następujący regulamin techniczny

Kwalifikują się wszystkie motocykle i quady (tylko w edycji Maroko) nadające się do użytku na drogach iw terenie, o dowolnej pojemności silnika i roku rejestracji.

W konkursie mogą wziąć udział tylko pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego w kraju, w którym są zarejestrowane.

Wszystkie dokumenty, tablice rejestracyjne, przeglądy okresowe i ubezpieczenia muszą być ważne w krajach przez które przejeżdżamy minimum 7 dni po zakończeniu race. W przeciwnym razie pilot nie będzie mógł wziąć udziału w wyzwaniu i zostanie zdyskwalifikowany.

Ponadto nie będzie mógł podążać trasą race. Nie nastąpi zwrot pieniędzy.

 

Następujące kontrole zostaną przeprowadzone podczas pierwszego biwaku na wszystkich uczestniczących motocyklach (i quadach).

Pozytywne pokonanie tych weryfikacji jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w imprezie (nawet w tzw RAID formula) i rywalizować w rankingach. Nawet w trakcie imprezy takie kontrole mogły być powtarzane na motocyklach (i quadach) uczestników, aż do przybycia na miejsce finlinia ish.

 

Kontrole przed (w trakcie i po) race:

 • liczba cylindrów i rozmiar przedniego koła (tylko motocykle);
 • zgodność między numerami podwozia i tablicą rejestracyjną wskazaną w dowodzie rejestracyjnym a numerami na motocyklu;
 • zgodność między rozmiarami opon wskazanymi w dowodzie rejestracyjnym a oponami zamontowanymi na motocyklu (nie ma ograniczenia liczby i rodzaju używanych opon);
 • homologacja i przeglądy okresowe ważne minimum 7 dni po dacie zakończenia race;
 • ubezpieczenie i/lub Zielona Karta ważne we wszystkich krajach, przez które przejeżdżamy i wygasające minimum 7 dni po dacie zakończenia race;
 • w przypadku motocykla (quada) niebędącego własnością, oryginał upoważnienia właściciela do kierowania motocyklem (quadem) w przypadku pobytu za granicą, sporządzonego przynajmniej w języku angielskim;
 • 3 etykiety z race numer musi być zainstalowany i widoczny. Jeden musi być umieszczony z przodu i musi być pierwszym widocznym z góry, a pozostałe dwa będą musiały być umieszczone po jednym z każdej strony;
 • przednie i tylne światła muszą działać. Światło stop musi działać i musi być aktywowane przez co najmniej jedną dźwignię na kierownicy i pedale;
 • klakson musi działać poprawnie i musi być aktywowany przyciskiem na kierownicy;
 • lusterko wsteczne, minimum jedno, musi być zamontowane na motocyklu (quadzie);
 • tłumik wydechu jest dowolny, ale może zostać poddany badaniu poziomu dźwięku w celu sprawdzenia zgodności z ustalonymi wartościami granicznymi.

 

Kontrola administracyjna przed race

Pilot musi przedłożyć podczas kontroli administracyjnej:

 • ważne prawo jazdy;
 • ważny paszport lub dokument tożsamości;
 • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i zdolności do uprawiania sportu nie wyczynowego (w przypadku braku zaświadczenia konieczne jest podpisanie zwolnienia z odpowiedzialności dla naszego personelu medycznego);
 • formularz informacyjny o stanie zdrowia wypełniony i podpisany (dostarczony w miejscu startu);
 • wypełniony i podpisany formularz wyłączenia odpowiedzialności (dostarczony na miejsce startu);
 • zdjęcie zostanie zrobione w momencie dostawy race numer identyfikacyjny pilota;
 • imię i nazwisko oraz kserokopię dokumentu tożsamości każdego składnika zarejestrowanej pomocy prywatnej (w przypadku jej braku bracenie można wydać zezwolenia na wejście na biwak);
 • marka, model, typ i tablica rejestracyjna każdego zarejestrowanego pojazdu pomocy prywatnej (w przypadku ich braku nie można wydać tabliczek identyfikacyjnych z numerami na zielonym tle);

 

Codziennie na początku stage

Pilot musi sprawdzić, aby mieć przy sobie: 

 • dokumenty osobiste;
 • dokumenty motocykla;
 • bracepozwolić na dostęp do biwaku Gibraltar Race;
 • GPS tracker (balise) włączony i działa;
 • Rejestrator GPS włączony i działający;
 • GPSvice lub aplikacja włączona, działająca, z załadowanym plikiem GPX i włączoną funkcją śledzenia toru;
 • telefon komórkowy w pełni naładowany, zdolny do wykonywania i odbierania połączeń w obszarach przekraczanych oraz z numerem „SOS GIB RACE” przechowywane;
 • chronometr (zalecane dwa);
 • minimum 1 litr wody (sugerowane 2 litry dla wydania marokańskiego);
 • batony energetyczne, czekolada lub podobne;
 • środek dezynfekujący, plastry, bandaże i niezbędne do zatrzymania drobnych krwawień lub do ochrony małych ran i drobnych otarć;
 • nóż uniwersalny;

 

W przypadku braku jednego lub kilku z wyżej wymienionych elementów pilot nie zostanie dopuszczony do startu, jego start zostanie przesunięty po ostatnim zawodniku i zostaną nałożone odpowiednie kary. Pod warunkiem, że w międzyczasie zostanie wyposażony w brakujące przedmioty.

 

Organizacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego Regulaminu oraz komunikowania ich za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej imprezy www.gibraltarrace.com lub pocztą elektroniczną lub przez Whatsapp broadcast o wydarzeniu wysłane do zarejestrowanych zawodników.

Ogłoszenia te będą musiały być traktowane jako integralna część niniejszego rozporządzenia.
W celu uzyskania wyjaśnień lub dalszych informacji możesz napisać na adres info@gibraltarrace.com

Potrzebujesz informacji?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem +39 324 5445344