Algemene verordening

"Gibraltar Race"En"Alps Tourist Trophy" zijn Adventure Challenge

waarop het volgende Algemeen Reglement van toepassing is

In aanmerking komende voertuigen: classes en categorieën

GIBRALTAR RACE

Classes
 • Class 21: alle motoren met meercilindermotor (geen eencilinder dus) met een 21ʺ voorwiel
 • Class 19: alle motoren met meercilindermotor (geen eencilinder dus) met een 19ʺ of minder voorwiel
 • Class SC: alle eencilindermotoren.
 • Class Vierling: alle quad quads (alleen bij editie Marokko)
Categorieën
 • Women Category: elke motorfiets bestuurd door een vrouwelijke berijder.
 • Team Category: alle motoren ingeschreven in een team van 3 piloten.

 

ALPS TOURIST TROPHY

 • Toeristische motorfietsen: alle motoren met meercilindermotor (dus geen eencilinder)
 • Specialistische motorfietsen: alle eencilindermotoren

 

Algemene regels

 • Elk voertuig moet legaal zijn in het land waar het is geregistreerd.
 • Alle papieren, kentekens en verzekeringen moeten minimaal 7 dagen na het einde van de race geldig zijn.
 • Tot het moment van de technische keuring kan de piloot zijn voertuig wisselen voor de uitdaging. Bij afwijkende technische kenmerken wordt het nieuwe voertuig automatisch in de juiste class of categorie.
 • In het geval van onherstelbare schade aan de motorfiets, mag de deelnemer deze vervangen om het evenement voort te zetten en in het klassement te blijven alleen onder de volgende voorwaarden: a) de motorfiets moet de initiële technische controles al met succes hebben doorstaan ​​(daarom kan hij alleen behoren tot een gepensioneerde piloot); b) de fiets moet van dezelfde zijn class als degene die het vervangt (zo niet, dan kan de piloot het evenement voortzetten, maar hij zal niet langer in het klassement staan).

 

Identificatie-items

Aan elk betrokken voertuig wordt een nummer toegekend.

 • Motorfietsen (en quads): nummers van deze voertuigen staan ​​op etiketten met een witte achtergrond.
 • Hulpvoertuigen: nummers van de assistentievoertuigen staan ​​op etiketten met groene achtergrond.
 • Voertuigen van organisatie en medisch personeel: nummers van de voertuigen van de Organisatie en van degenen die de medische staf vervoeren, staan ​​op etiketten met rode achtergrond.
 • Media-voertuigen en anderen: nummers van geaccrediteerde persvoertuigen en elk ander betrokken voertuig staan ​​op etiketten met gele achtergrond.

De Organisatie zal elk voertuig voorzien van een volledige set identificatiemiddelen.

Voor de motoren en quads zijn 1 voor- en 2 zij-zelfklevende identificatielabels voorzien met ruimte voor het nummer op een witte achtergrond.

Tijdens de race moeten de labels op het voertuig worden aangebracht in de aangegeven posities (2 zijden en 1 voorkant), met name de voorkant moet als eerste leesbaar en herkenbaar zijn.

Op het voertuig mag geen ander nummer staan ​​dan het nummer dat aan elke deelnemer is afgeleverd.

In geval van beschadiging of verlies van labels of ID-armband, moet de piloot voor aanvang van de volgende een nieuwe set aanvragen bij de organisatie stage. Anders wordt hij uitgesloten van de classificatie.

 

Startvolgorde

 1. De startvolgorde van de Prologue (indien aanwezig) en van de eerste stage zal altijd overeenkomen met de volgorde van inschrijving van deelnemers.
 2. De startvolgorde van de tweede stage tot de laatste komt overeen met de positie in de rangschikking (of een virtuele ranglijst) van de laatste stage voltooid.
 3. Elke piloot weet de startvolgorde van de volgende dag door de rangschikking van de stage zo snel mogelijk elke avond gepubliceerd op het mededelingenbord bij de Race Direction en verzonden via de Whatsapp race-uitzending.
 4. De starttijd en de kloof tussen piloten (of teams van piloten) van elk stage wordt de dag ervoor vastgesteld en tijdens de briefingg.
 5. De 3 piloten van elk team zullen samen moeten starten. De startvolgorde van het team is die welke overeenkomt met de tweede van de 3 leden in de rangschikking van de laatste stage voltooid.
 6. Elke piloot, na ontvangst van elke piloot stage, moet doorvoer op de waypoint genaamd "START BIV”Binnen maximaal 2 minuten.

GPS-navigatie en ranking

Elke renner om deel te nemen moet zijn uitgerust met een eenvoudige stopwatch en een eigen GPS-navigator of een smartphone of tablet met geschikte apps. Slechts één GPS-device voor elke piloot is toegestaan. De GPX-bestanden van de race worden alleen geüpload naar deze device.

Elke deelnemer moet zijn uitgerust met de USB-aansluitkabel van de device zelfs als de upload draadloos kan zijn.

Dit is de lijst met de enige geschikte GPS-devicis:

 • Garmin MONTANA-serie
 • Garmin GPSMAP-serie
 • Garmin TREAD-serie

Dit is de lijst van de enige geschikte mobiele APP:

 • OSMAND
 • LOCUS MAP

De organisatie is niet verantwoordelijk als het niet mogelijk is om alle informatie in het GPX-formaatbestand met betrekking tot elke stage

Het is vereist om uw device herkenbaar aan het startnummer.

De baanrecordfunctie moet op “AAN” staan ​​met een tempo dat niet hoger is dan één punt per 10 meter of één punt per seconde.

Je moet je GPS de . gevenvice aan het personeel van de organisatie elke keer bij uw aankomst op de finlijn bij het bivak of, voor degenen die een app met een smartphone of een tablet gebruiken, moet u de GPS-opname van de stage naar het opgegeven e-mailadres (recordgibraltar@gmail.com) met uw naam en startnummer.

In geval van verzuim, binnen 30 minuten na uw aankomst, wordt u gediskwalificeerd voor de stage.

De organisatie laadt op de GPS device van elke piloot het GPX-bestand met de sporen voor de transfers (liaisons) en waypoints voor de Selective Sessions van de volgende dag.

In de ochtend, 10 minuten voor aanvang van elke pilot, wordt de GPSvice wordt teruggestuurd naar de piloot die moet zet het aan en controleer het succesvol laden van het bestand op zijn device of, voor die piloten die een app gebruiken met een smartphone of een tablet, wordt het GPX-bestand per e-mail verzonden. U moet elk mogelijk probleem onmiddellijk melden.

Het geladen bestand bevat de te voltooien informatie Selective Sessions het vermijden van strafpunten (zoals hieronder beschreven).

Naast de waypoints, zal elk bekend gevaar ook worden aangegeven, na te zijn gemeld tijdens de briefingg.

De volgende informatie wordt voor elk weergegeven Selective Session:

 • de minimale en maximale tijd, in minuten, waarbinnen u kunt starten, op basis van uw vertrektijd uit het bivak;
 • de totale lengte in kilometers en honderden meters;
 • het totale bedrag van waypoints genummerd moet u bereiken in volgorde van volgorde (dit bedrag omvat zowel de eerste als de laatste.) waypoint van de Selective Session);
 • de beoogde tijd om te bereiken final waypoint. Elke kloof, in plus of min, zal resulteren in het toepassen van strafpunten.

Straffen worden opgelegd in een verhouding van 1 punt voor elke seconde tussenruimte in plus of min in vergelijking met de tijd die voor elke seconde is aangegeven waypoint.

Aan deze score worden de straffen toegevoegd die uiteindelijk worden opgelegd voor gemist waypoints of voor overtredingen van het Algemeen Reglement (zie hieronder).

Voor de teams is de score die in aanmerking wordt genomen de som van de scores van de leden.

De leden van elk team moeten samen de route afleggen. Het verschil in transittijd bij waypoints tussen het eerste en het laatste lid van hetzelfde team mag niet langer zijn dan 30 seconden. Voor elke seconde verschil wordt een strafpunt toegevoegd aan de teamscore.

De ranglijst is gebaseerd op de scores van elk stage en de Prolog.

Wie tijdens de racedagen de minste strafpunten verzamelt, wint.

Bij gelijkspel in het algemeen of in de class en categorieklassement, is de winnaar de renner of het team met de beste (lagere) score in de vorige stage en als dat nog niet genoeg is, wordt de score van de vorige geëvalueerd, enzovoort, achteruit.

Rankings worden elke avond zo snel mogelijk gepubliceerd op het mededelingenbord bij de Race Direction in het bivak en verzonden via de Whatsapp-race-uitzending.

De doorvoer bij elk waypoint en voor sommigen van hen wordt de tijd die nodig is gecontroleerd door middel van een GPS-loggerdevice verstrekt door de organisatie aan elke deelnemer.

Bij de aankomst van elk stage u moet de GPS-logger onmiddellijk device aan het personeel van de organisatie (samen met uw persoonlijke GPS-device indien van toepassing). In geval van verzuim, binnen 30 minuten na uw aankomst, wordt u gediskwalificeerd voor de race.

alle devices worden 10 minuten voor zijn start teruggegeven aan de piloot voor de volgende stage.

In geval van ontbrekende ophaling/levering van de GPS-logger device of als je het verlaat, zelfs tijdelijk, of je ruilt het met een andere rijder of je geeft het aan andere mensen, dan word je gediskwalificeerd en automatisch uit het klassement verwijderd.

De GPS-loggereenheid moet geïsoleerd worden gehouden van contact met metalen voorwerpen of mobiele telefoons.

Elke piloot is verantwoordelijk voor de correcte werking van de device en van de geldigheid en integriteit van de verzamelde gegevens.

Elke logger is genummerd en elk nummer komt overeen met een renner van de race.

De GPS-logger wordt ook gebruikt voor het opsporen van mogelijke overtredingen van de Algemene Regeling.

De GPS-logger is schok-, modder- en waterbestendig. Knoeien met de device leidt tot diskwalificatie van de race.

U moet elk probleem met betrekking tot het gebruik van uw GPS-logger onmiddellijk melden aan de Race Direction.

In het geval dat u de GPS-logger bent kwijtgeraakt of in het geval van een storing, prevaleert deze de gegevens die zijn vastgelegd door uw GPS-navigator of door de app op uw smartphone of tablet.

Het verlies zal sowieso resulteren in een flat penalty van 1,500 punten. De organisatie zal u een nieuwe GPS-logger geven na betaling van de volledige waarde.

Zonder de GPS-logger kun je de uitdaging niet voortzetten.

 

Sancties en redenen voor diskwalificatie

U kunt naast die sancties de volgende boetes oplopen als u de tijden die voor de Prologue en voor sommige van de waypoints van de Selective Sessions.

A) LAAT AAN HET BEGIN VAN DE STAGE

De straf is 60 punten per minuut (of fractie) vertraging bij het verschijnen aan het begin van de wedstrijd stage. 10 minuten na het vertrek van de laatste deelnemer wordt de laatkomerpiloot automatisch gediskwalificeerd voor de stage. Aan het eind van de dag krijgt hij 500 kilometer per kilometer of fractie Selective Sessiongepland, plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage.

B) VROEG VERTREK IN VERGELIJKING MET DE BESTELLING VAN DE STAGE

Een niet-naleving van de startvolgorde zoals getoond in de Race Direction en een daaruit voortvloeiend vroeg vertrek van de stage zal resulteren in diskwalificatie van de stage. Aan het eind van de dag krijgt de piloot 500 strafpunten voor elke kilometer of fractie van de Selective Sessions gepland plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage.

C) GEMIST VERTREK VAN DE STAGE

Aan het eind van de dag krijgt de piloot 500 strafpunten voor elke kilometer of fractie van de Selective Sessions gepland plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage.

D) UIT DE UITVALLEN STAGE

Wanneer een piloot zich terugtrekt uit de stage het betekent dat hij er met zijn motor niet in slaagt het volgende bivak te bereiken. Aan het eind van de dag naar de behaalde score tot de laatste Selective Session geldig ingevuld worden 500 strafpunten toegevoegd voor elke kilometer of fractie van de geplande Selective Sessions niet gedekt, plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage niet bereikt. Als hij met pensioen gaat nadat hij de laatste geldig heeft voltooid Selective Session, wordt er slechts een boete van 500 punten opgelegd.

E) HET VERLATEN VAN DE STAGE

Wanneer een piloot de stage het betekent dat hij een of meer niet voltooit Selective Sessions, terwijl hij het bivak bereikt op zijn motor. Aan het eind van de dag naar de behaalde score tot de laatste Selective Session geldig ingevuld worden 500 strafpunten toegevoegd voor elke kilometer of fractie van de geplande Selective Sessions niet gedekt, plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage niet gehaald.

F) RIJDEN VAN DE GEPLANDE ROUTE TIJDENS TRANSFERS

Tenzij eerder geautoriseerd als een piloot tijdens het overstappen van de geplande route afrijdt, krijgt hij 30 strafpunten voor elke km of gedeelte van het spoor dat wordt overgeslagen. De boete wordt niet toegepast in geval van objectieve belemmeringen op de geplande route, in geval van kleine afwijkingen om dringende redenen of om reparaties uit te voeren, of bij het tanken of stoppen voor lunch of rust. Het verlaten van de stage en het bereiken van het volgende bivak via de snelste of meest directe route wordt niet beschouwd als het wegrijden van de geplande route en het zal niet resulteren in het toepassen van strafpunten.

G) VERLIES OF SCHADE AAN DE GPS-LOGGER EN / OF VAN DE GPS-TRACKER (BALISE)

In dit geval wordt een forfaitaire boete van 1500 punten toegepast voor elke verloren of beschadigde device, naast het debiteren van de waarde ervan.

H) WAYPOINT GEMIST OF NIET BEREIKT IN DE JUISTE ORDE

De verwachte straf is 500 punten voor elk waypoint overgeslagen of niet bereikt in de juiste volgorde.

I) EERSTE (OF LAATSTE) WAYPOINT VAN A SELECTIVE SESSION Overgeslagen

In dit geval, aangezien het niet mogelijk is om transittijden te berekenen, zal de piloot aan het einde van de dag 500 strafpunten ontvangen voor elke kilometer of fractie van de Selective Session waarin dit gebeurde, plus 500 strafpunten voor elk waypoint van hetzelfde Selective Session.

L) NIET TE VOLDOEN AAN DE TERMIJNEN OM TE BEGINNEN SELECTIVE SESSION

Er is een minimum en een maximum tijd (in minuten) om het startpunt (WP 01) van elk te bereiken Selective Session. Ze worden getoond en elke piloot moet ze berekenen vanaf het moment dat hij vertrekt vanaf het bivak (waypoint "START BIV”). Voorbij de WP 01 van de Selective Session buiten dit tijdsbestek zal resulteren in de toepassing van 1 strafpunt voor elke seconde voorschot of vertraging.

M) NIET-NALEVING VAN DE TIJDSLIMIET OM HET VOLGENDE BIVOUAC TE BEREIKEN

Er is een maximale tijdslimiet (in minuten) om het volgende bivak te bereiken. Elke piloot moet het berekenen vanaf zijn starttijd vanaf het vorige bivak (waypoint "START BIV”). Hij krijgt elke 15 minuten of een fractie van de vertraging 10 strafpunten, tot een maximum van twee uur, waarna de stage van de pilot wordt geannuleerd en de straffen voorzien in punt “C” worden toegepast. Bij het optreden van de 3e vertraagde aankomst in het bivak door dezelfde piloot en voor alle daaropvolgende vertraagde aankomsten wordt een extra boete van 3000 (drieduizend) punten opgelegd. De boete wordt niet toegepast als de vertraagde aankomst plaatsvindt met het reddingsvoertuig als gevolg van mechanisch falen of een ongeval.

N) Overschrijding van de snelheidslimieten

Overschrijding van de snelheidslimieten zal resulteren in de toepassing van 300 strafpunten voor elke overtreding geregistreerd door de persoonlijke GPS-logger. De snelheid van elke piloot wordt willekeurig gemeten tijdens de transfers en continu in de Selective Sessions. De boete wordt toegepast als de limiet wordt overschreden voor meer dan 30% van de lengte van de sectie of SS die onderworpen is aan snelheidsregeling. Elke piloot moet rijden met inachtneming van de verkeerswetten en de regels van gezond verstand voor de veiligheid.

O) DE BRIEFINGG

Niet dagelijks aanwezig briefingg of het verlaten voor het einde, zonder gegronde reden, resulteert in de toepassing van 3000 (drieduizend) strafpunten. Hiervoor zal het nodig zijn om zowel aan het begin als aan het einde van elk presentielijst te tekenen briefingg.

P) GEBRUIK VAN MEER DAN ÉÉN GPS-NAVIGATOR

In dit geval wordt een vlakke boete van 1500 punten opgelegd. Als het 3e gebruik niet is toegestaan, wordt een extra boete van 3000 (drieduizend) punten toegepast.

V) VERZOEK OM MECHANISCHE OF MEDISCHE BIJSTAND EN GEVOLG DAT U UIT DE STAGE

Het verzoek om medische hulp of voor het reddingsvoertuig met behulp van de GPS-tracker device (balise) of op een andere manier betekent automatisch UITVALLEN VAN DE STAGE, zelfs als de piloot dan door mag gaan met de motor.

R) MISLUKT OF UITGESTELD (MEER DAN 2 MINUTEN) DOORGANG OP DE WAYPOINT "START BIV”NADAT HET BEGIN VAN DE STAGE

Mislukte of vertraagde (meer dan 2 minuten) doorvoer op de waypoint START BIV na ontvangst van de go van de stage voor de piloot zal resulteren in de annulering van hetzelfde stage. Aan het eind van de dag krijgt de piloot 500 strafpunten voor elke kilometer of fractie van de Selective Sessions gepland plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage.

S) MISLUKT (OF MEER DAN 30 MINUTEN VANAF UW AANKOMST) LEVERING VAN GPS LOGGER EN/OF GPS DEVICE AAN HET EINDE VAN DE STAGE

Mislukte (of meer dan 30 minuten vertraging vanaf uw aankomst) levering van GPS-logger en/of GPS-device aan het einde van de stage voor de piloot zal resulteren in de annulering van hetzelfde stage. Aan het eind van de dag krijgt de piloot 500 strafpunten voor elke kilometer of fractie van de Selective Sessions gepland plus 500 strafpunten voor elk waypoint van de stage.

T) Overschrijding van de limiet voor de fonometrische test op de motor

Overschrijding van de limiet die is ingesteld voor de fonometrische test op de motor, als deze plaatsvindt vóór de start van de race of a stage, laat de piloot niet starten totdat een geluidsemissieniveau is hersteld binnen de gestelde limiet. Voor dit doel kan de deelnemer de geluidsniveautest herhalen aan het einde van de procedures van de andere deelnemers. Indien dit een vertraging bij zijn vertrek met zich meebrengt, worden de overeenkomstige boetes als bedoeld in punt A toegepast

Overschrijding van de voor de fonometrische test op de motorfiets gestelde limiet met meer dan 1 dB, indien deze zich voordoet tijdens of aan het einde van een stage, behelst de toepassing van 300 strafpunten op de eerste overtreding. Vanaf de tweede overtreding zijn de toegepaste strafpunten 3000 (drieduizend).

U) HET DELEN VAN HET BESTAND OF HET SPOOR VAN DE RAID FORMULA

In het geval dat een piloot die deelneemt aan de RACE formula is te vinden met de track die is voorzien voor de RAID, wordt hij onmiddellijk gediskwalificeerd van de race.
De deelnemer aan de RAID formula wie zorgt voor een rijder van de RACE formula met zijn eigen parcours zal deze de volgende dag of dagen niet meer ontvangen en hij zal de route van het ene bivak naar het andere alleen zelfstandig kunnen afleggen indien voorzien.

V) MEER DAN 30 KM/U BIJ HET TERUGKEREN OP SMALLE ROUTES

Elke deelnemer die om welke reden dan ook besluit de richting om te keren en terug te keren naar het zojuist gemaakte pad, als dit minder dan 5 meter breed is, geasfalteerd of onverhard, moet hij aan zijn rechterkant met een snelheid van niet meer dan 30 km/u naar het punt waarop hij een nieuwe richting inslaat.
Deze voorzorgsmaatregel is noodzakelijk gezien de reële mogelijkheid van botsingen tussen deelnemers aan het zoeken naar: waypoints.
Als de bovenstaande limiet wordt overschreden, wordt voor elke overtreding een forfaitaire boete van 500 punten opgelegd.

 

 

Race richting

De Race Director is de enige verantwoordelijke voor het vastleggen en bewaren van tijden en het toepassen van strafpunten.

De Race Direction bestaat uit 3 onderwerpen: twee vertegenwoordigers van de organisatie, waarvan één de Race Director, en één vertegenwoordiger van de piloten.

De keuze van de vertegenwoordiger van de piloten is ter beoordeling van de organisatie.

Verzoeken om verificatie of annulering van boetes of andere soorten klachten moeten binnen 100 minuten na publicatie van het dagklassement schriftelijk en met een aanbetaling van 30 euro bij de wedstrijdleiding worden ingediend.

Alleen als het verzoek wordt geaccepteerd, wordt de borg teruggegeven.

Opgelopen vertragingen om een ​​andere rijder met mechanische problemen of met vastzittende motor te helpen, kunnen niet worden geannuleerd.

De vertragingen die nodig zijn om een ​​andere gewonde of vermoedelijke gewonde piloot te helpen, kunnen alleen worden geannuleerd na schriftelijke mededeling van de volgende informatie: waypoint van de plaats waar het is gebeurd, geschatte verloren tijd, getuigenis van de geredde piloot en/of andere betrokken piloten of personeelsleden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanvullingen op dit reglement aan te brengen en deze mee te delen via de officiële website van het evenement www.gibraltarrace.com of per e-mail of via Whatsapp officiële race-uitzending verzonden naar de geregistreerde renners.

Deze e-mails zullen moeten worden beschouwd als een integraal onderdeel van deze verordening.
Voor verduidelijking of verdere informatie kunt u schrijven naar info@gibraltarrace.com

Heeft u informatie nodig?

Als u meer informatie nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op via +39 324 5445344