Tehniskie noteikumi

"Gibraltar Race"Un"Alps Tourist Trophy"ir Adventure Challenge

uz kuriem attiecas šādi Tehniskie noteikumi

Piemēroti ir visi motocikli un kvadracikli, kas piemēroti lietošanai uz ceļa un bezceļa, ar jebkāda tilpuma dzinēju un reģistrācijas gadu.

Var piedalīties tikai tie transportlīdzekļi, kas ir likumīgi uz ceļa valstī, kurā tie reģistrēti.

Visiem papīriem, plāksnītēm, periodiskajam remontam un apdrošināšanai ir jābūt derīgai valstīs, kuras šķērsotas vismaz 7 dienas pēc sacensību beigām. Pretējā gadījumā pilots nevarēs piedalīties izaicinājumā, un tad viņš tiks diskvalificēts.

Turklāt viņš nedrīkstēs sekot sacensību maršrutam. Atmaksa netiks veikta.

 

Visiem motocikliem (kvadricikliem), kas piedalās pirmajā bivakā, tiks veiktas šādas pārbaudes

Pozitīva šo pārbaužu pārvarēšana ir būtisks nosacījums, lai piedalītos sacīkstēs un startētu reitingā. Pat izaicinājuma laikā šādas pārbaudes varēja atkārtot uz dalībnieku motocikliem (kvadricikliem), līdz ierašanās brīdī finish līnija.

 

Pārbaudes pirms (sacensību laikā un pēc) sacensībām:

 • cilindru skaits un priekšējā riteņa izmērs (tikai motocikliem);
 • atbilstība starp reģistrācijas apliecībā norādītajiem šasijas numuriem un numura zīmēm un motocikla numuriem;
 • atbilstība starp reģistrācijas apliecībā norādītajiem un motociklam uzstādītajiem riepu izmēriem (izmantoto riepu skaits un veids nav ierobežots);
 • apstiprinājums un periodiskais kapitālais remonts ir spēkā vismaz 7 dienas pēc sacensību beigu datuma;
 • apdrošināšana un/vai Zaļā karte, kas derīga visās šķērsotajās valstīs un beidzas vismaz 7 dienas pēc sacensību beigu datuma;
 • ja motocikls nav īpašumā, īpašnieka pilnvaras vadīt motociklu ārvalstīs oriģināls, kas uzrakstīts vismaz angļu valodā;
 • 3 etiķetēm ar sacensību numuru jābūt uzstādītām un redzamām. Vienam jābūt novietotam uz priekšu, un tai jābūt pirmajai, kas ir redzama no augšas, un pārējie divi būs jānovieto pa vienam katrā motocikla pusē;
 • priekšējiem un aizmugurējiem lukturiem jādarbojas. Bremžu signālam ir jādarbojas, un tas ir jāaktivizē ar vismaz vienu no sviras pie stūres un pedāļa;
 • signāltaurei ir jādarbojas pareizi, un tā ir jāaktivizē ar pogu uz stūres;
 • atpakaļskata spogulis, vismaz viens, jāuzstāda uz motocikla;
 • izplūdes trokšņa slāpētājs ir brīvs, taču tam var veikt skaņas līmeņa pārbaudi, lai pārbaudītu atbilstību robežvērtībām, kas noteiktas saskaņā ar turpmāk norādītajām procedūrām.

Skaņas līmeņa pārbaudes procedūra:

 • mērījumi jāveic piemērotā vidē, prom no šķēršļiem, piemēram, sienām, nojumēm un artefaktiem, kas spēj atstarot skaņu, iespējams, izvairoties no motociklu izplūdes gāzu novirzīšanas uz apkārtējām mājām vai teritorijām, kur ir publika;
 • viendabīgumam visiem mērījumiem ir jānotiek vienā pozīcijā un vēja klātbūtnē izplūdes gāzei jābūt vērstai vēja virzienā (vējš par labu motociklam);
 • mērījumu vērtībām jābūt expressed dB (A) ar visu vērtību;
 • lietus gadījumā fonometriskos mērījumus nevar veikt;
 • pilotam, kuram Sacīkšu virziens pieprasa nodot motociklu skaņas līmeņa pārbaudei pasākuma beigās vai laikā, tas jādara bez kavēšanās un neatstājot motociklu no testa veikšanai norādītās vietas; Motocikla trūkums vai novēlota uzrādīšana skaņas līmeņa pārbaudē tiks sodīta ar izslēgšanu no ierindas;
 • novietojiet skaņas līmeņa mērītāju uz balsta horizontālā stāvoklī 2 m attālumā no aizmugurējās riepas centrālā saskares punkta 45° leņķī no motocikla garenass, izplūdes sānos, augstumā 1.35 metri no zemes; motocikliem ar tikai vienu izplūdes cauruli mērījumu veiks no izplūdes puses, motocikliem ar 2 izplūdes caurulēm mērījumu veiks no gaisa ieplūdes puses; ja gaisa ieplūde atrodas centrālajā pozīcijā, mērījumi tiks veikti no abām pusēm;
 • apkārtējās skaņas līmenim jāpaliek vismaz par 10 dB (A) zemākam nekā kopējais troksnis skaņas līmeņa zonā, kas tiek lēsts 80 dB (A). Skaņas līmeņa mērītājam nedrīkst būt cieti šķēršļi 10 metru attālumā no mikrofona;
 • mērījumu veic ar motociklu uz riteņiem un siltu dzinēju;
 • testa laikā pilotam vai mehāniķim jāatbalsta motocikls, novietojot to pa kreisi (stūri), turot sajūgu atslēgtu.; skaņas līmeņa operators ir novietots stūres augstumā labajā pusē.; neviena persona nedrīkst stāvēt starp izplūdes cauruli un skaņas līmeņa mērītāja mikrofonu;
 • skaņas līmeņa operators ātri atvērs droseļvārstu līdz brauciena beigām (0.3 sekunžu laikā). Tas uzturēs dzinēju pie maksimālajiem apgriezieniem vismaz 1 sekundi, pārliecinoties, ka dzinējs patiešām griežas uz maksimumu un/vai dzirdams ātruma pārsniegums; finsabiedrotais, operators ātri atbrīvos komandu;
 • ja rezultāts pārsniedz robežvērtību pēcdegšanas detonācijas klātbūtnē, operators mērījumu atkārto ne vairāk kā trīs reizes; detonāciju klātbūtnē mērījums jāatkārto;
 • motocikliem bez apgriezienu ierobežotāja, akselerators jāatver maksimāli mazāk nekā 2 sekundes un/vai ja dzirdams ātruma pārsnieguma stāvoklis;
 • ja motora griešanās ātrums ir dzirdami mazāks par iespējamo maksimālo apgriezienu skaitu, nepieciešams pārbaudīt RPM ierobežotāja vērtību ar apgriezienu skaitītāju; Dalībnieka mēģinājums neļaut savam dzinējam sasniegt maksimālo apgriezienu skaitu (RPM) tiks uzskatīts par pretrunā ar noteikumiem un tiks sodīts ar izslēgšanu no pasākuma;
 • ja dzinēju var darbināt ar vairākiem vadības bloka “kartējumiem”, ar visiem “kartējumiem” ir jāievēro paredzamā trokšņa robeža;
 • mērījumu laikā droseļvārsta vadība ir ierobežota tikai ar skaņas līmeņa mērītāja operatoru, kas klātienē atvērs komandu, lai samazinātu jebkura cita operatora ietekmi;
 • pielaides:
  a) Pirmssacensību mērījumiem jāpiemēro robežvērtības pielaide + 1dB (A).
  b) Pamatojoties uz apkārtējās vides temperatūru, pielaide netiek nodrošināta.
  c) Mērījumos, kas veikti pasākuma beigās vai laikā, ir jāpiemēro papildu pielaide attiecībā pret "klusinātāja degradāciju", kas vienāda ar + 1dB (A);
 • skaņas emisijas robeža Gibraltar Race un Raid, atskaitot pielaides, ir 104 dB.

 

Administratīvā tehniskā pārbaude pirms sacensībām

Pilotam administratīvās tehniskās pārbaudes laikā jāiesniedz:

 • derīga autovadītāja apliecība;
 • derīga pase vai personu apliecinošs dokuments;
 • aizpildīta un parakstīta informācijas veidlapa par veselības stāvokli (piegādāta starta vietā);
 • nesena medicīniskā izziņa, kas apliecina labu veselību;
 • aizpildīta un parakstīta atrunas veidlapa (piegādāta starta vietā);
 • sacensību numura piegādes laikā tiks uzņemts attēls, lai identificētu pilotu;
 • katras reģistrētās privātās palīdzības komponenta pilns nosaukums un personu apliecinoša dokumenta fotokopija (ja tā nav, aproci piekļuvei bivakam nevar izsniegt);
 • jebkura reģistrēta privātās palīdzības transportlīdzekļa marka, modelis, tips un numura zīme (ja to nav, identifikācijas uzlīmes ar cipariem uz zaļa fona nevar izsniegt);
 • pilotiem obligāta ID rokassprādzes (organizācijas nodrošinātā) izmantošana, draudot diskvalifikācijai.

Katru dienu sākumā stage

Pilotam ir jāpārbauda, ​​vai viņam ir: 

 • personas dokumenti;
 • motocikla dokumenti;
 • rokassprādze, lai piekļūtu bivakam Gibraltar Race;
 • GPS izsekotājs (balise) ieslēgts un darbojas;
 • GPS reģistrētājs ieslēgts un darbojas;
 • GPS novice vai lietotne ir ieslēgta, darbojas, GPX fails ir ielādēts un ieraksta funkcija IESLĒGTA;
 • pilnībā uzlādēts mobilais tālrunis, kas spēj veikt un saņemt zvanus šķērsotajās zonās un ar saglabātu numuru “SOS GIB RACE”;
 • hronometrs;
 • 1 litrs ūdens minimums (ieteicams 2 litri Marokas izdevumam);
 • enerģijas batoniņi, šokolāde vai citi līdzīgi;
 • dezinfekcijas līdzeklis, plāksteri, pārsēji un nepieciešamie, lai apturētu nelielu asiņošanu vai aizsargātu nelielas brūces un nelielas nobrāzumus;
 • daudzfunkcionāls nazis;
 • ķirurģiska maska ​​vai cits piemērots aizsardzībai pret Covid-19.

Viena vai vairāku iepriekš minēto elementu trūkuma gadījumā pilotam nav atļauts startēt stage, viņa izbraukšana tiks atlikta pēc pēdējā dalībnieka un tiks piemēroti attiecīgi sodi. Ar nosacījumu, ka tikmēr viņš ir aprīkots ar trūkstošajiem priekšmetiem.

 

Organizācija patur tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus šajos noteikumos un paziņot par tiem, izmantojot pasākuma oficiālo vietni www.gibraltarrace.com vai pa e-pastu vai Whatsapp oficiālo sacensību pārraidi, kas nosūtīta reģistrētajiem braucējiem.

Šie e-pasta ziņojumi būs jāuzskata par šīs regulas neatņemamu sastāvdaļu.
Lai iegūtu precizējumus vai papildu informāciju, varat rakstīt uz info@gibraltarrace.com

Vai jums ir nepieciešama informācija?

Ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar mums tieši pa tālruni +39 324 5445344