Techninis reglamentas

"Gibraltar Race"Ir"Alps Tourist Trophy" yra Adventure Challenge

kuriam taikomas šis techninis reglamentas

Tinkami naudoti visi motociklai ir keturračiai, tinkami naudoti kelyje ir bekelėje, bet kokio darbinio tūrio ir registracijos metų.

Dalyvauti gali tik tos transporto priemonės, kurios yra legalios toje šalyje, kurioje jos yra registruotos.

Visi popieriai, plokštelės, periodinis kapitalinis remontas ir draudimas turi galioti šalyse, kuriose buvo kertama mažiausiai 7 dienas po lenktynių pabaigos. Priešingu atveju pilotas negalės dalyvauti iššūkyje ir bus diskvalifikuotas.

Be to, jam nebus leista sekti lenktynių maršrutu. Pinigai negrąžinami.

 

Pirmojo bivako metu bus atliekami visų dalyvaujančių motociklų (keturračių) patikrinimai

Teigiamas šių patikrinimų įveikimas yra esminė sąlyga norint dalyvauti lenktynėse ir varžytis reitinge. Net ir iššūkio metu tokie patikrinimai galėjo būti kartojami ant dalyvių motociklų (keturračių) iki atvykimo į finish linija.

 

Patikrinimai prieš (per ir po) lenktynių:

 • cilindrų skaičius ir priekinio rato dydis (tik motociklams);
 • važiuoklės numerių ir registracijos liudijime nurodytų numerių bei motociklo numerių atitikimą;
 • registracijos liudijime nurodytų ir ant motociklo sumontuotų padangų dydžių atitikimas (naudojamų padangų skaičius ir tipas neribojamas);
 • patvirtinimas ir periodinis kapitalinis remontas galioja mažiausiai 7 dienas po lenktynių pabaigos datos;
 • draudimas ir/ar Žalioji kortelė, galiojanti visose įveiktose šalyse ir baigiasi ne mažiau kaip 7 dienas po lenktynių pabaigos datos;
 • jei motociklas nepriklauso – savininko leidimo vairuoti motociklą užsienyje originalas, parašytas bent anglų kalba;
 • 3 etiketės su lenktynių numeriu turi būti pritvirtintos ir matomos. Vienas turi būti dedamas priekyje ir turi būti pirmasis, matomas iš viršaus, o kiti du turės būti dedami po vieną kiekvienoje motociklo pusėje;
 • priekiniai ir galiniai žibintai turi veikti. Stabdymo žibintas turi veikti ir jį turi įjungti bent viena iš svirties prie vairo ir pedalo;
 • garso signalas turi veikti tinkamai ir turi būti aktyvuojamas mygtuku ant vairo;
 • galinio vaizdo veidrodėlis, bent vienas, turi būti sumontuotas ant motociklo;
 • išmetimo duslintuvas yra laisvas, tačiau gali būti atliktas garso lygio bandymas, siekiant patikrinti, ar laikomasi toliau nurodytomis procedūromis nustatytų ribų.

Garso lygio bandymo procedūra:

 • matavimai turi būti atliekami tinkamoje aplinkoje, atokiau nuo kliūčių, tokių kaip sienos, stogeliai ir artefaktai, galintys atspindėti garsą, taip pat vengiant nukreipti motociklų išmetamąsias dujas į aplinkinius namus arba vietoves, kuriose yra vieša;
 • vienodumui visi matavimai turi būti atliekami toje pačioje padėtyje ir, esant vėjui, išmetimas turi būti nukreiptas į vėjo kryptį (vėjas motociklo naudai);
 • matavimų reikšmės turi būti expressed dB (A) su visa verte;
 • lyjant fonometriniai matavimai negali būti atliekami;
 • pilotas, kuriam Lenktynių kryptis reikalauja pateikti motociklą garso lygio testui renginio pabaigoje arba jo metu, privalo tai padaryti nedelsdamas ir nepalikdamas motociklo iš bandymui atlikti nurodytos vietos; motociklo nepateikimas arba pavėluotas pristatymas garso lygio teste bus baudžiamas pašalinimu iš reitingo;
 • garso lygio matuoklį pastatykite ant atramos horizontalioje padėtyje 2 m atstumu nuo centrinio galinės padangos sąlyčio taško 45° kampu nuo motociklo išilginės ašies, išmetimo vamzdžio šone, aukštyje. 1.35 metro nuo žemės; motociklams, turintiems tik vieną išmetimo vamzdį, matavimas bus atliekamas iš išmetimo vamzdžio pusės, motociklams su 2 išmetimo vamzdžiais – iš oro įsiurbimo angos pusės; jei oro įsiurbimo anga yra centrinėje padėtyje, matavimai bus atliekami iš abiejų pusių;
 • aplinkos garso lygis turi išlikti bent 10 dB (A) žemesnis už bendrą triukšmą garso lygio srityje, įvertintą 80 dB (A). Garso lygio matuoklis neturi turėti tvirtų kliūčių 10 metrų atstumu nuo mikrofono;
 • matavimas atliekamas motociklui ant ratų ir šiltu varikliu;
 • bandymo metu pilotas ar mechanikas turi palaikyti motociklą, padėdamas jį į kairę (vairą), laikydamas išjungtą sankabą.; garso lygio operatorius yra dešinėje pusėje vairo aukštyje.; niekas neturi stovėti tarp išmetimo angos ir garso lygio matuoklio mikrofono;
 • garso lygio operatorius greitai atidarys droselio valdiklį iki važiavimo pabaigos (per 0.3 sekundės). Jis išlaikys variklį maksimaliais apsisukimais bent 1 sekundę, užtikrindamas, kad variklis iš tikrųjų sukasi maksimaliai ir (arba) pasigirsta greičio viršijimo garsas; finsąjungininkas, operatorius greitai paleis komandą;
 • jei rezultatas viršija ribą esant detonacijai po degimo, operatorius matavimą pakartos ne daugiau kaip tris kartus; esant detonacijai, matavimas turi būti kartojamas;
 • motociklams be apsukų ribotuvo akceleratorius turi būti atidarytas ne ilgiau kaip po 2 sekundžių ir (arba) pasigirdus garsiniam greičio viršijimo signalui;
 • jeigu variklio sukimosi greitis girdimai mažesnis už galimą maksimalų apsisukimą, būtina apsukų skaitikliu patikrinti RPM ribotuvo reikšmę; varžovo bandymas neleisti jo varikliui pasiekti didžiausią greitį (RPM) bus laikomas prieštaraujančiu reglamentui ir bus baudžiamas pašalinimu iš renginio;
 • jei variklis gali būti valdomas naudojant daugiau valdymo bloko „susivaizdavimo“, numatomos triukšmo ribos turi būti laikomasi atliekant visus „susivaizdavimus“;
 • matavimų metu droselio valdymas yra apribotas tik garso lygio matuoklio operatoriumi, kuris asmeniškai atidarys komandą, kad būtų sumažinta bet kurio kito operatoriaus įtaka;
 • leistinos nuokrypos:
  a) Priešvaržybiniams matavimams turi būti taikomas + 1 dB (A) nuokrypis ties ribine verte.
  b) Aplinkos temperatūros tolerancija nenumatyta.
  c) Atliekant matavimus renginio pabaigoje arba jo metu, turi būti taikomas papildomas „duslintuvo pablogėjimo“ nuokrypis, lygus + 1dB (A);
 • garso emisijos riba Gibraltar Race ir Raid, atėmus leistinus nuokrypius, yra 104 dB.

 

Administracinė techninė apžiūra prieš varžybas

Pilotas administracinės techninės patikros metu turi pateikti:

 • galiojantis vairuotojo pažymėjimas;
 • galiojantis pasas arba asmens tapatybės dokumentas;
 • užpildyta ir pasirašyta informacijos apie sveikatos būklę forma (įteikiama starto vietoje);
 • neseniai išduota medicininė pažyma, patvirtinanti gerą sveikatą;
 • užpildyta ir pasirašyta atsakomybės atsisakymo forma (pristatoma starto vietoje);
 • Lenktynių numerio pristatymo metu bus padaryta nuotrauka, leidžianti identifikuoti pilotą;
 • kiekvieno registruoto privačios pagalbos komponento pilnas vardas ir pavardė ir asmens dokumento kopija (nesant to, apyrankė norint patekti į bivaką negali būti išduota);
 • bet kurios registruotos privačios pagalbos transporto priemonės markė, modelis, tipas ir valstybinis numeris (jei jų nėra, identifikavimo etiketės su numeriais žaliame fone negali būti išduodamos);
 • pilotams privaloma naudoti ID apyrankę (kurią suteikia organizacija), gresia diskvalifikacija.

Kiekvieną dieną pradžioje stage

Pilotas turi patikrinti, ar su savimi turi: 

 • asmens dokumentai;
 • motociklo dokumentai;
 • apyrankė prieiga prie bivako Gibraltar Race;
 • Įjungtas ir veikiantis GPS sekiklis (balise);
 • GPS registratorius įjungtas ir veikia;
 • GPS išvice arba programėlė įjungta, veikia, kai GPX failas įkeltas ir įrašymo funkcija ĮJUNGTA;
 • mobilusis telefonas pilnai įkrautas, galintis skambinti ir priimti skambučius kertamose vietose ir išsaugotas numeris „SOS GIB RACE“;
 • chronometras;
 • 1 litras vandens mažiausiai (siūlomi 2 litrai Maroko leidimui);
 • energetiniai batonėliai, šokoladas ar kiti panašūs;
 • dezinfekcinės priemonės, pleistrai, tvarsčiai ir būtini smulkesniam kraujavimui sustabdyti arba smulkioms žaizdelėms ir nedideliems įtrūkimams apsaugoti;
 • daugiafunkcis peilis;
 • chirurginė kaukė ar kita tinkama apsauga nuo COVID-19.

Jei trūksta vieno ar daugiau aukščiau paminėtų elementų, pilotui nebus leista pradėti stage, jo išvykimas bus atidėtas po paskutinio dalyvio ir bus taikomos atitinkamos nuobaudos. Su sąlyga, kad tuo tarpu jis bus aprūpintas trūkstamais daiktais.

 

Organizacija pasilieka teisę keisti ir papildyti šias taisykles ir apie tai pranešti oficialioje renginio svetainėje www.gibraltarrace.com arba el. paštu arba oficialia „Whatsapp“ lenktynių transliacija, siunčiama užsiregistravusiems lenktynininkams.

Šie el. laiškai turės būti laikomi neatskiriama šio reglamento dalimi.
Dėl bet kokių paaiškinimų ar papildomos informacijos galite rašyti info@gibraltarrace.com

Ar jums reikia informacijos?

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis tiesiogiai +39 324 5445344