Teknisk forskrift

"Gibraltar Race"Og"Alps Tourist Trophy" er Adventure Challenge

som følgende tekniske forskrift gælder for

Alle motorcykler og quads, der er egnede til at blive brugt på og terræn, uanset motorvolumen og registreringsår, er berettigede.

Kun køretøjer, der er lovlige i det land, hvor de er registreret, kan deltage.

Alle papirer, plader, periodisk eftersyn og forsikring skal være gyldige i de lande, der krydses minimum 7 dage efter løbets afslutning. Ellers kan piloten ikke deltage i udfordringen, og så vil han blive diskvalificeret.

Desuden får han ikke lov til at følge løbets rute. Der vil ikke blive refunderet.

 

Følgende kontroller vil blive foretaget ved den første bivuak på alle de deltagende motorcykler (quads).

Den positive overvindelse af disse verifikationer er en væsentlig betingelse for at deltage i løbet og for at konkurrere på ranglisten. Selv under udfordringen kunne sådanne kontroller gentages på deltagernes motorcykler (quads) indtil ankomsten til kl. finish linje.

 

Kontrol før (under og efter) løbet:

 • antal cylindre og størrelse på forhjulet (kun motorcykler);
 • korrespondance mellem chassisnumre og nummerpladen angivet på registreringsattesten og numrene på motorcykel;
 • korrespondance mellem de dækstørrelser, der er angivet på registreringsattesten og dem, der er installeret på motorcyklen (der er ingen begrænsning for antal og type anvendte dæk);
 • godkendelse og periodisk eftersyn gyldigt mindst 7 dage efter slutdatoen for løbet;
 • forsikring og / eller Green Card, der er gyldigt for alle de krydsede lande og udløber mindst 7 dage efter løbetidets slutdato;
 • for motorcykler, der ikke ejes, originalt af ejerens tilladelse til at køre motorcykel i udlandet skrevet i det mindste på engelsk;
 • de 3 etiketter med løbsnummer skal være installeret og synlige. Den ene skal placeres på fronten og skal være den første, der er synlig ovenfra, og de andre to skal placeres en pr. Side på motorcyklen;
 • front- og baglygterne skal fungere. Stoplyset skal fungere, og det skal aktiveres af mindst en blandt grebet til styret og pedalen;
 • hornet skal fungere korrekt, og det skal aktiveres med knappen på styret;
 • bagspejlet, mindst, skal monteres på motorcyklen;
 • udstødningslyddæmperen er fri, men den kan underkastes en lydniveautest for at verificere overholdelsen af ​​de grænser, der er fastsat i henhold til procedurerne angivet nedenfor.

Testprocedure for lydniveau:

 • målinger skal udføres i et passende miljø, væk fra forhindringer såsom vægge, baldakiner og artefakter, der er i stand til at reflektere lyd, eventuelt undgå at lede motorcyklernes udstødning mod omgivende huse eller områder med offentlig tilstedeværelse;
 • for ensartethed skal alle målinger foregå i samme position, og ved tilstedeværelse af vind skal udstødningen være orienteret i vindens retning (vind til fordel for motorcyklen);
 • værdierne af målingerne skal være expressed i dB (A) med hel værdi;
 • i tilfælde af regn kan de fonometriske målinger ikke udføres;
 • piloten, som Race Direction kræver for at aflevere sin motorcykel til lydniveauprøve ved slutningen eller under stævnet, skal gøre dette uden forsinkelse og uden at forlade motorcyklen fra det angivne sted for udførelse af prøven; manglende eller sen præsentation af motorcyklen ved lydniveauprøven vil blive sanktioneret med udelukkelse fra ranglisten;
 • anbring lydniveaumåleren på en støtte i vandret position i en afstand af 2 m fra det centrale kontaktpunkt på bagdækket i en vinkel på 45° fra motorcyklens længdeakse, på siden af ​​udstødningen, i en højde på 1.35 meter fra jorden; for motorcykler med kun ét udstødningsrør vil målingen blive foretaget fra siden af ​​udstødningen, for motorcykler med 2 udstødningsrør vil målingen blive udført fra siden af ​​luftindtaget; hvis luftindtaget er i den centrale position, vil der blive foretaget målinger fra begge sider;
 • det omgivende lydniveau skal forblive mindst 10 dB (A) lavere end den samlede støj i lydniveauområdet, estimeret til 80 dB (A). Lydniveaumåleren må ikke have solide forhindringer inden for 10 meter fra mikrofonen;
 • målingen foretages med motorcyklen på hjul og med varm motor;
 • under testen skal piloten eller mekanikeren støtte motorcyklen ved at placere den til venstre (styret) og holde koblingen udkoblet.; lydniveauoperatøren er placeret i højden af ​​styret på højre side.; ingen person må stå mellem udstødningen og mikrofonen på lydniveaumåleren;
 • lydniveauoperatøren åbner gashåndtaget hurtigt til slutningen af ​​kørslen (inden for 0.3 sekunder). Det vil holde motoren ved maksimalt omdrejningstal i mindst 1 sekund og sikre, at motoren faktisk drejer ved maksimalt, og/eller en hørbar tilstand af overhastighed opstår; finallieret, vil operatøren hurtigt frigive kommandoen;
 • hvis resultatet overskrider grænsen ved tilstedeværelse af en detonation efter forbrænding, vil operatøren gentage målingen op til maksimalt tre gange; i tilfælde af detonationer skal målingen gentages;
 • for motorcykler uden omdrejningsbegrænser skal speederen åbnes ved maksimalt mindre end 2 sekunder og/eller når der opstår en hørbar tilstand af overhastighed;
 • hvis motorens omdrejningshastighed er hørbart lavere end en mulig maksimal rotation, er det nødvendigt at kontrollere RPM-begrænserværdien med en omdrejningstæller; et forsøg fra en deltager på at forhindre sin motor i at nå sin maksimale hastighed (RPM) vil blive betragtet som i strid med reguleringen og sanktioneret med udelukkelse fra begivenheden;
 • hvis motoren kan betjenes med flere "mappings" af styreenheden, skal den forventede støjgrænse overholdes med alle "mappings";
 • under målingerne er gashåndtaget kun begrænset til operatøren af ​​lydniveaumåleren, som vil åbne kommandoen personligt for at minimere indflydelsen fra enhver anden operatør;
 • tolerancer:
  a) Toleransen på + 1dB (A) ved grænseværdien skal anvendes på før-løbsmålingerne.
  b) Der gives ingen tolerance baseret på den omgivende temperatur.
  c) I de målinger, der foretages ved afslutningen eller under en begivenhed, skal den yderligere tolerance i forhold til "nedbrydningen af ​​lyddæmperen", svarende til + 1dB (A), anvendes;
 • lydemissionsgrænsen for Gibraltar Race og Raid, netto af tolerancer, er 104 dB.

 

Administrativ kontrol inden løbet

Piloten skal forelægge under administrativ kontrol:

 • gyldigt kørekort;
 • gyldigt pas eller ID-dokument;
 • informationsformular om sundhedsstatus udfyldt og underskrevet (leveret på startstedet);
 • nylig medicinsk certifikat, der attesterer godt helbred;
 • ansvarsfraskrivelsesformular udfyldt og underskrevet (leveret på startstedet);
 • der vil blive taget et billede på tidspunktet for levering af løbsnummeret for at identificere piloten;
 • fuldt navn og en kopi af identitetsdokument for hver komponent i enhver registreret privat assistance (mangler dette, armbåndet for adgang til bivakken kan ikke udstedes);
 • mærke, model, type og nummerplade på ethvert registreret køretøj med privat assistance (manglende disse kan identifikationsetiketter med numre på grøn baggrund ikke udstedes);
 • for piloterne er brugen, under straf for diskvalifikation, af ID-armbåndet (leveret af organisationen) obligatorisk.

Hver dag ved starten af stage

Piloten skal kontrollere, om han har med sig: 

 • personlige dokumenter;
 • dokumenter af motorcyklen;
 • armbåndet til tiltrædelse af bivakken på Gibraltar Race;
 • GPS tracker (balise) tændt og fungerer;
 • GPS logger tændt og virker;
 • GPS afvice eller app tændt, fungerer, med GPX-filen indlæst og track record-funktionen TIL;
 • mobiltelefon fuldt opladet, i stand til at foretage og modtage opkald i krydsede områder og med nummeret "SOS GIB RACE" gemt;
 • et kronometer;
 • 1 liter vand minimum (foreslået 2 liter til Marokko-udgaven);
 • energibarer, chokolade eller lignende;
 • desinfektionsmiddel, plaster, bandager og det nødvendige for at stoppe mindre blødning eller for at beskytte små sår og mindre græsning;
 • multifunktionel kniv;
 • kirurgisk maske eller andet egnet til beskyttelse mod Covid-19.

I tilfælde af mangel på et eller flere af de ovennævnte elementer vil piloten ikke have tilladelse til at starte stage, vil hans afgang blive udsat efter den sidste konkurrent, og de tilsvarende straffe bliver anvendt. Forudsat at han i mellemtiden er udstyret med de manglende genstande.

 

Organisationen forbeholder sig retten til at foretage ændringer og tilføjelser til dette regulativ og til at kommunikere dem via den officielle hjemmeside for begivenheden www.gibraltarrace.com eller via e-mail eller via Whatsapp officielle raceudsendelse sendt til de registrerede ryttere.

Disse e-mails skal betragtes som en integreret del af denne forordning.
For enhver afklaring eller yderligere information kan du skrive til info@gibraltarrace.com

Har du brug for information?

Hvis du har brug for yderligere information, bedes du kontakte os direkte på +39 324 5445344