Technický předpis

"Gibraltar Race"A"Alps Tourist Trophy"jsou Adventure Challenge

na který se vztahuje následující technický předpis

Všechny motocykly a čtyřkolky (pouze v marocké edici) vhodné pro použití na silnici i mimo ni, s jakýmkoli zdvihovým objemem motoru a rokem registrace, jsou způsobilé.

Zúčastnit se mohou pouze vozidla, která jsou legální pro provoz na pozemních komunikacích v zemi, kde jsou registrována.

Všechny papíry, štítky, pravidelné opravy a pojištění musí být platné v zemích, kterými procházíte, minimálně 7 dní po skončení race. V opačném případě se pilot nemůže zúčastnit výzvy a poté bude diskvalifikován.

Dále mu nebude umožněno sledovat trasu race. Žádná náhrada nebude provedena.

 

Následující kontroly budou provedeny v prvním bivaku na všech zúčastněných motocyklech (a čtyřkolkách).

Pozitivní překonání těchto ověření je nezbytnou podmínkou účasti na akci (i v RAID formula) a soutěžit v žebříčku. I v průběhu akce bylo možné tyto kontroly na motocyklech (a čtyřkolkách) účastníků opakovat až do příjezdu na finish linka.

 

Kontroly před (během a po). race:

 • počet válců a velikost předního kola (pouze motocykly);
 • shodu mezi čísly podvozku a poznávací značkou uvedenou v osvědčení o registraci a čísly na motocyklu;
 • soulad mezi rozměry pneumatik uvedenými v osvědčení o registraci a pneumatikami namontovanými na motocyklu (počet a typ použitých pneumatik není omezen);
 • schválení a pravidelné generální opravy platné minimálně 7 dní po datu ukončení race;
 • pojištění a/nebo Zelená karta platná pro všechny projížděné země a končící minimálně 7 dní po datu ukončení race;
 • v případě motocyklu (čtyřkolky) nevlastní originál oprávnění vlastníka k řízení motocyklu (čtyřkolky) v zahraničí napsaný alespoň v angličtině;
 • 3 štítky s race číslo musí být nainstalováno a viditelné. Jeden musí být umístěn na přední straně a musí být první viditelný shora a další dva budou muset být umístěny po jednom na každou stranu;
 • přední a zadní světla musí fungovat. Brzdové světlo musí fungovat a musí být aktivováno alespoň jedním mezi páčkou na řídítkách a pedálem;
 • klakson musí správně fungovat a musí být aktivován tlačítkem na řídítkách;
 • zpětné zrcátko, minimálně jedno, musí být namontováno na motorce (čtyřkolce);
 • tlumič výfuku je libovolný, ale může být podroben zkoušce hladiny zvuku, aby se ověřilo dodržení stanovených limitů.

 

Administrativní přejímka před race

Pilot musí při administrativní přejímce předložit:

 • platný řidičský průkaz;
 • platný cestovní pas nebo doklad totožnosti;
 • lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu a způsobilosti k provozování mimosoutěžního sportu (v případě absence potvrzení je nutné podepsat prohlášení o zproštění odpovědnosti našeho zdravotnického personálu);
 • vyplněný a podepsaný informační formulář o zdravotním stavu (doručený na místo startu);
 • vyplněný a podepsaný formulář odmítnutí odpovědnosti (doručený na místo zahájení);
 • snímek bude pořízen v době doručení race číslo k identifikaci pilota;
 • celé jméno a fotokopie dokladu totožnosti každé součásti jakékoli registrované soukromé pomoci (bez tohoto, bracenechat za přístup do bivaku nelze vydat);
 • značka, model, typ a poznávací značka jakéhokoli registrovaného vozidla soukromé asistenční služby (bez nich nelze vydat identifikační štítky s čísly na zeleném pozadí);

 

Každý den na začátku stage

Pilot musí zkontrolovat, zda má s sebou: 

 • osobní doklady;
 • doklady k motorce;
 • bracenechat přístup do bivaku Gibraltar Race;
 • GPS tracker (balíza) zapnutý a funkční;
 • GPS záznamník zapnutý a funkční;
 • GPS zvice nebo aplikace zapnutá, pracující s načteným souborem GPX a zapnutou funkcí záznamu trasy;
 • mobilní telefon plně nabitý, schopný volat a přijímat hovory v překračovaných oblastech a s číslem „SOS GIB RACE” uloženo;
 • chronometr (doporučujeme dva);
 • Minimálně 1 litr vody (doporučeno 2 litry pro edici Maroko);
 • energetické tyčinky, čokoláda nebo jiné podobné výrobky;
 • dezinfekční prostředek, náplasti, obvazy a potřebné k zástavě drobného krvácení nebo k ochraně drobných ran a drobných oděrek;
 • víceúčelový nůž;

 

V případě nedostatku jednoho nebo více z výše uvedených prvků nebude pilotovi povolen start, jeho odlet bude odložen za posledním soutěžícím a budou uplatněny odpovídající penalizace. Za předpokladu, že se mezitím vybaví chybějícími věcmi.

 

Organizace si vyhrazuje právo provádět změny a doplňky tohoto řádu a sdělovat je prostřednictvím oficiální webové stránky akce www.gibraltarrace.com nebo e-mailem nebo prostřednictvím Whatsapp broadcast akce zaslána přihlášeným jezdcům.

Tato oznámení budou muset být považována za nedílnou součást tohoto nařízení.
Pro jakékoli vysvětlení nebo další informace můžete napsat na info@gibraltarrace.com

Potřebujete informace?

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás přímo na čísle +39 324 5445344